Konkurs plastyczny Moje spotkanie z zabytkami 2019
10.04.2019 asystent 836
grafika
Serdecznie zapraszamy dzieci (przedszkolaków oraz do uczniów szkół podstawowych) i z miasta i gminy Nakło nad Notecią do udziału w konkursie plastycznym "Moje spotkanie z zabytkami" zorganizowanego z okazji 720-lecia nadania Nakłu nad Notecią Praw Miejskich.
 
 
Przedmiotem konkursu jest plastyczne przedstawienie wybranego zabytku nieruchomego (domu, kamienicy, szkoły, kościoła itp.) znajdującego się w Nakle nad Notecią. Ułatwieniem dla osób chętnych do udziału w konkursie jest bezpłatna aplikacja FOOTSTEPS, na której znajdują się szlaki tematyczne i informacje na temat zabytków naszego miasta. Aplikacja jest do pobrania w Google Play oraz App Store http://www.muzeum.naklo.pl/aktualnosc-15334-naklo_nad_notec…
 
 
Przedłużamy termin składania prac do 29 maja. 
Finał konkursu połączony z wystawą najlepszych prac i wręczeniem nagród odbędzie się 2 czerwca 2019 r. podczas Jarmarku św. Wawrzyńca.

 

Regulamin Konkursu plastyczny Moje spotkanie z zabytkami

 

Edycja specjalna z okazji 720-lecia nadania  Nakłu nad Notecią Praw Miejskich

 

- Konkurs jest skierowany przedszkolaków oraz do uczniów szkół podstawowych z Gminy Nakło nad Notecią.

- Organizatorem Konkursu jest Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią .
                                                                                                                                          

Cele Konkursu

 

1. Pobudzenie wrażliwości plastycznej.

2. Zwrócenie uwagi na otaczające nas piękno i zabytkowy aspekt Nakła nad Notecią

3. Uzmysłowienie potrzeby lepszego poznania historii swojej małej ojczyny – miasta i regionu.

4. Uczczenie 720. rocznicy nadania praw miejskich dla Nakła nad Notecią.

 

Regulamin Konkursu

 

1. Konkurs adresowany jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nakło nad Notecią.

2. Przedmiotem konkursu jest  plastyczne przedstawienie wybranego zabytku nieruchomego (domu, kamienicy, szkoły, kościoła itp.) znajdującego się w Nakle nad Notecią.

3. Dopuszczalne są wszelkie techniki wykonania prac poza fotografią i grafiką komputerową,  maksymalny rozmiar pracy to format A4 (formy przestrzenne muszą mieścić się na podstawie o tym formacie).

4. W konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualne.

5. Prace zbiorowe, oraz prace większe od formatu A4 nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

7. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest dołączenie metryczki zawierającej następujące dane:

        - tytuł pracy (co przedstawia)

        - imię i nazwisko autora

        - klasa/wiek i szkoła/przedszkole

        - nr telefonu umożliwiający kontakt z autorem, nauczycielem lub opiekunem.

 

8. Finał konkursu  połączony z wystawą najlepszych prac i wręczeniem nagród odbędzie się 02.06.2019 r. podczas Jarmarku św. Wawrzyńca.

9. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników i przyznania nagród. Uczestnik jednocześnie udziela licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonej do konkursu pracy na następujących polach eksploatacji:

a)      zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),

b)      wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,

c)      rozpowszechnianie utworu online na stronie Muzeum Ziemi i udostępnienie  w internecie dla wszystkich bez ograniczeń,

d)     używanie w materiałach informacyjnych,  promocyjnych, edukacyjnych oraz związanych z działalnością statutową Muzeum Ziemi Krajeńskiej na wszystkich polach eksploatacji,

e)      używanie w publicznych prezentacjach,

f)    udostępnianie reprodukcji cyfrowej podmiotom zewnętrznym na wszystkich polach eksploatacji

 

10. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:

- przedszkolaki

- klasy 1-4

- klasy 5-8

 

11. Ułatwieniem dla osób chętnych do udziału w konkursie jest bezpłatna aplikacja FOOTSTEPS, na której znajdują się szlaki tematyczne i informacje na temat zabytków naszego miasta. Aplikacja jest do pobrania w Google Play oraz App Store.

 

12. Prace można dostarczyć osobiście lub pocztą do Muzeum Ziemi Krajeńskiej do dnia  23 maja 2019 r.

 

13. Ochrona danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu plastycznego Moje spotkania z zabytkami.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

1.     Administratorem przetwarzanych  danych osobowych jest:

Muzeum Ziemi Krajeńskiej

ul. Pocztowa 14

89-100 Nakło nad Notecią

2.     Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celemprzeprowadzenia konkursu plastycznego.

3.     Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu pracy do konkursu;

4.     Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny związany z przeprowadzeniem konkursu plastycznego.

5.     Posiadam prawo do:

a.     żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

c.     prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d.    wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych/ GIODO;

6.     Inspektorem Ochrony Danych w jednostce Muzeum jest:

Arnold Paszta –

 

 Wszelkich informacji na temat konkursu udziela organizator:

Muzeum Ziemi Krajeńskiej, ul. Pocztowa 14, 89-100 Nakło  nad Notecią   Tel. 052 386 08 64

 

  

                  SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 


Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane