Konkurs Pszczoły w naszym życiu 2019
10.04.2019 asystent 759
grafika

Serdecznie zapraszamy dzieci z miasta i gminy Nakło nad Notecią do udziału w konkursie plastycznym "Pszczoły w naszym życiu".

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0 przedszkoli i 1-3 szkół podstawowych z Gminy Nakło nad Notecią.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej płaskiej, techniką dowolną z wyłączeniem grafiki komputerowej i fotografii, bez wykorzystania tworzyw sztucznych, plasteliny, modeliny itp. Maksymalny format pracy A3. Konkurs nawiązuje do akcji Ratujmy pszczoły.

Przedłużamy termin składania prac do 29 maja.


Finał konkursu połączony z wystawą najlepszych prac i wręczeniem nagród odbędzie się 2 czerwca 2019 r. podczas Jarmarku św. Wawrzyńca.


 

„Pszczoły w naszym życiu”

 Konkurs Plastyczny

Muzeum Ziemi Krajeńskiej

oraz Koła Pszczelarzy w Nakle nad Notecią

 

- Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0 przedszkoli i 1-3 szkół podstawowych z Gminy Nakło nad Notecią.

- Organizatorem Konkursu jest Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią wraz z Kołem Pszczelarzy w Nakle nad Notecią

 
                                                                                                                                          

Cele Konkursu

 

1. Pobudzenie wrażliwości plastycznej i ekologicznej.

2. Zwrócenie uwagi na rolę pszczół w prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemu.

3. Uzmysłowienie potrzeby ochrony pszczół i otaczającej przyrody

 

 

Regulamin Konkursu

 

1. Konkurs adresowany jest dla klas 0 przedszkoli oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Gminy Nakło nad Notecią

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej płaskiej, techniką dowolną z wyłączeniem grafiki komputerowej i fotografii, bez wykorzystania tworzyw sztucznych, plasteliny, modeliny itp. Maksymalny format pracy A3. Konkurs nawiązuje do akcji Ratujmy pszczoły.

3. Podstawowe cele jakie sobie stawiamy to:

  1. Pobudzenie wrażliwości plastycznej i ekologicznej.
  2. Zwrócenie uwagi na rolę pszczół w prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemu oraz w życiu człowieka.
  3. Uzmysłowienie potrzeby ochrony pszczół i otaczającej przyrody

4. W konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualne, prace zbiorowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

6. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest dołączenie metryczki  zawierającej następujące dane:

        - tytuł pracy (co przedstawia)

        - imię i nazwisko autora

        - klasa i szkoła

        - nr telefonu umożliwiający kontakt z autorem, opiekunem lub nauczycielem.

 

7. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników i przyznania nagród, oraz przekazania tych danych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Uczestnik jednocześnie udziela licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonej do konkursu pracy na następujących polach eksploatacji

a)      zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),

b)      wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,

c)      rozpowszechnianie utworu online na stronie Muzeum Ziemi i udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń,

d)     używanie w materiałach informacyjnych,  promocyjnych, edukacyjnych oraz związanych z działalnością statutową Muzeum Ziemi Krajeńskiej na wszystkich polach eksploatacji,

e)      używanie w publicznych prezentacjach,

f)       udostępnianie reprodukcji cyfrowej podmiotom zewnętrznym na wszystkich polach eksploatacji.

 

8. Prace będą oceniane w 1 kategorii wiekowej.

9. Prace można dostarczyć osobiście lub pocztą do Muzeum Ziemi Krajeńskiej do dnia  24 maja 2019 r.

10. Finał konkursu  połączony z wystawą najlepszych prac i wręczeniem nagród  odbędzie się 2.06.2019 r. podczas Jarmarku św. Wawrzyńca. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o godzinie wręczenia nagród.

11. Ochrona danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu plastycznego Pszczoły w naszym życiu.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

1.     Administratorem przetwarzanych  danych osobowych jest:

Muzeum Ziemi Krajeńskiej

ul. Pocztowa 14

89-100 Nakło nad Notecią

2.     Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celemprzeprowadzenia konkursu plastycznego.

3.     Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu pracy do konkursu;

4.     Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny związany z przeprowadzeniem konkursu plastycznego.

5.     Posiadam prawo do:

a.     żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

c.     prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d.    wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych/ GIODO;

6.     Inspektorem Ochrony Danych w jednostce Muzeum jest:

Arnold Paszta –

 

 Wszelkich informacji na temat konkursu udziela organizator:

Muzeum Ziemi Krajeńskiej, ul. Pocztowa 14, 89-100 Nakło  nad Notecią, tel. 052 386 08 64

  

 

                  SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane