Konkurs plastyczny "Moje spotkania z zabytkami"
13.03.2014 muzeum_2012 4931
grafika

Zapraszamy do udziału w VI Edycji Konkursu Plastycznego "Moje spotkania z zabytkami”

- Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z gmin krajeńskich powiatu nakielskiego.

- Organizatorem Konkursu jest Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

- Fundatorami nagród i patronami Konkursu są: Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza oraz Wójt Gminy Sadki.

Cele Konkursu

1. Pobudzenie wrażliwości plastycznej i historycznej.

2. Zwrócenie uwagi na rolę sztuki i estetyki w życiu codziennym poprzez pryzmat historii.

3. Skierowanie zainteresowań na historię własnej miejscowości, najbliższej okolicy, Krajny.

4. Zwrócenie uwagi na obiekty często niepostrzegane jako zabytki (architektura poprzemysłowa, budynki gospodarcze, założenia parkowe, krajobrazy kulturowe).

5. Uzmysłowienie potrzeby ochrony zabytków, poprzez promocję Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków ustanowionego przez ICOMOS i UNESCO (18.04)

Regulamin Konkursu

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Krajny (Gminy Nakło nad Notecią, Mrocza, Sadki).

2. Przedmiotem konkursu jest plastyczne przedstawienie zabytku znajdującego się na terenie Krajny. (architektura, detal architektoniczny, muzealia, przedmioty zabytkowe, elementy krajobrazu związane z historią)

3. Dopuszczalne są wszelkie techniki wykonania prac.

4. W konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualne.

5. Prace zbiorowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

7. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest dołączenie metryczki zawierającej następujące dane:

- tytuł pracy (co przedstawia)
- imię i nazwisko autora
- klasa i szkoła
- adres umożliwiający kontakt z autorem lub nauczycielem , opiekunem (telefon).

8. Jeśli autor składa więcej niż jedną pracę, każda ze zgłoszonych prac musi posiadać metryczkę.

9. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników i przyznania nagród.

10. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:

- klasy 1-3
- klasy 4-6

11. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora (Muzeum), który jednocześnie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania ich w publikacjach okolicznościowych.

12. Prace można dostarczyć osobiście lub pocztą do Muzeum Ziemi Krajeńskiej do dnia 22 kwietnia 2014 r.

13. Finał konkursu połączony z wystawą najlepszych prac i wręczeniem nagród odbędzie się 24.04.2014 r. o godzinie 12.00 w Muzeum Ziemi Krajeńskiej.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela organizator: Muzeum Ziemi Krajeńskiej, ul. Pocztowa 14, 89-100 Nakło Tel./Fax 052 386 08 64

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane