Portal
Rada muzeum
17.02.2013
grafika

Statut MZK w myśl ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, przewiduje działanie Rady Muzeum jako kolegialnego ciała nadzorującego i oceniającego. Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.Obecnie zasiadają w niej:

 

Elżbieta Krupińska
Ewa Mróz
Monika Schulz-Kraińska
Elżbieta Witusińska
Marek Bieliński
Janusz Gimiński
Sławomir Łaniecki
Paweł Pałubicki
Jan Siejna

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT