Opowieść o mieście

O wystawie:

2019 rok był dla Nakła wyjątkowy, bowiem równo 720 lat temu ówczesny książę Władysław Łokietek (późniejszy król Polski) nadał miastu prawa miejskie na prawie magdeburskim. Z okazji jubileuszu postanowiliśmy przygotować szczególną wystawę. Wernisaż odbył się 3 maja 2019 r. 

"Opowieść o mieście" była wyjątkową ekspozycją, na której w odróżnieniu od poprzednich wystaw rocznicowych zaprezentowaliśmy bliższe nam czasy, a zarazem przełomowy okres w historii Nakła jakim był koniec XIX i pierwsza połowa XX wieku. Narrację ekspozycji oparliśmy o fotografie prezentujące zarówno rozwój architektoniczny, życie religijne, społeczne i gospodarcze mieszkańców miasta. Uzupełnieniem ekspozycji były przedmioty związane ze wspomnianym okresem.

Wystawa została podzielona tematycznie na osiem części:

  1. Sport - w tej części wystawy znalazły się m.in. medale, puchary i fotografie Klemensa Biniakowskiego, opaska naczelniczki żeńskiego Sokoła, fotografie sekcji motocyklowej ZS Stal, łańcuch II Rycerza Bractwa Kurkowego w Nakle, sztandar TG Sokół, dyplomy zapaśnika Antoniego Maćkowiaka.
  1. Rynek - serce miasta, Powiat Nakielski i rozwój miasta – ta część wystawy skupiała się głównie wokół serca miasta jakim był i nadal jest Rynek. Znajdujące się w tym miejscu zdjęcia, pocztówki i rysunki prezentują przeobrażenia jakie zachodziły na tym obszarze miasta. Uzupełnieniem są dwie mapy: jedna z I poł. XX wieku prezentująca Nakło oraz okoliczne wioski z podwójnym nazewnictwem niemieckim i polskim, na drugiej mapie zaznaczyliśmy najważniejsze miejsca i obiekty znajdujące się w mieście na przełomie stuleci.
  1. Życie mieszkańców – w tej części wystawy znalazły się między innymi zdjęcia mieszkańców Nakła na różnych etapach ich życia. Warto było przyjrzeć się uważniej fotografiom i pozującym do nich osobom także pod kątem mody i zmieniających się gustów.  
  1. Miasto na przełomie wieków,  Noteć i Kanał Bydgoski pod koniec XIX i na początku XX wieku – ta część wystawy skupiała się głównie na architekturze. Na zdjęciach znalazły się wspaniałe kamienice, spichlerze, czy też urzędy. Zaprezentowaliśmy również fotografie z ujęciami terenów nad rzeką. Dziś niewiele pozostało z tej niegdyś tętniącej życiem dzielnicy. Nie ma już starego mostu, magazynów i spichlerzy, a ruch na Noteci praktycznie zamarł, dlatego tym bardziej warto zobaczyć jakie niesamowite widoki utraciliśmy.
  1. Kultura i szkolnictwo – pokazywaliśmy tu zdjęcia najważniejszych szkół nakielskich i ich uczniów. Nie zabrakło także zdjęć i przedmiotów związanych z nakielską Strzelnicą, która niegdyś była miejscem zabawy dla elit miasta. Prezentujemy także popiersie Rafała Blechacza.
  1. Życie religijne – należy pamiętać że przed II wojną światową w Nakle żyli obok siebie wyznawcy trzech religii: katolicy, protestanci oraz żydzi. Wśród zebranych w tej części wystawy eksponatów znalazły się relikty nagrobków z nieistniejących cmentarzy, liczne zdjęcia świątyń oraz życia religijnego mieszkańców, a także paramenty.
  1. Nakielanie na frontach – w tej części wystawy zaprezentowaliśmy m.in. rekonstrukcję munduru powstańca wielkopolskiego (oparty o pruski mundur wz. M16), bluzy mundurowe Józefa Małkowskiego i Brunona Kitkowskiego, mundur żołnierza Armii Czerwonej. W gablocie znalazły się fotografie z wizyty gen. Józefa Hallera, portrety Edmunda Bartkowsiego, medale Władysława Marosza, pamiątki po Walentym Czyżu, popiersie Józefa Piłsudskiego (autor Michał Banaszek).
  1. Przemysł w Nakle nad Notecią,  Królewska Kolej Wschodnia - w tej części ekspozycji znalazły się między innymi sztandar Cechu Rzeźnicko- Wędliniarskiego, sztandar Zakładów Mięsnych i Towarzystwa Przemysłowego, skrzynka na smalec z rzeźni miejskiej w Nakle, fotografie kolei, gazowni, rzeźni, cukrowni, Fabryki Narzędzi Stolarskich Antoniego Wardzińskiego, młyna Baerwalda, a także butelki z browaru Herrmanna, a nawet reper z wiaduktu Cukrowskiego.