Ława Władysława Łokietka

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju gospodarczego Nakła było nadanie praw miejskich, będące ukoronowaniem dłuższego procesu historycznego potwierdzającego pierwszoplanową rolę Nakła we wczesnych dziejach Polski. Akt lokacji według prawa magdeburskiego wydał w 1299 r. właściciel grodu – Władysław Łokietek, ówczesny Książę Wielkopolski, Kujaw, Pomorza Gdańskiego, Ziemi Łęczyckiej i Sieradzkiej. Dziedzicznym wójtem – zasadźcą został Piotr z Dusden. Ze względu na osobę wydającą akt lokacji Nakło stało się miastem książęcym, a później królewskim. Zostało hojnie obdarowane dobrami ziemskimi, by zapewnić mieszkańcom samowystarczalność. Miało więc głównie charakter rolniczy, choć część mieszkańców trudniła się handlem i rzemiosłem. Pierwsi nakielscy rzemieślnicy byli m.in. piekarzami, rzeźnikami, piwowarami, krawcami, szewcami, garbarzami.

Ława Władysława Łokietka została ufundowana przez społeczeństwo Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2019 roku z okazji 720-lecia nadania Nakłu przez Władysława Łokietka praw miejskich. Autorem rzeźby jest Robert Tomak absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej WSP w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), który dyplom uzyskał w pracowni prof. Jana Berdyszaka. Odlew wykonała firma DBA Emil Kosicki z Komornik. Realizatorem zadania inwestycyjnego było Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.