Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią

I. Informacje ogólne:

Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Ziemi Krajeńskiej odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.

Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone na stronie internetowej Muzeum oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.

Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu.

Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad Regulaminu.

Kasa Muzeum kończy pracę na 20 minut przed zamknięciem Muzeum (nie ma możliwości zakupu biletów, towarów i produktów).

II. Zasady zwiedzania:

 • Zwiedzanie wystaw czasowych i stałych odbywa się w obecności pracownika Muzeum (opiekuna ekspozycji).
 • W przypadku zwiedzania wystaw podczas obecności jednego pracownika (opiekuna ekspozycji) dopuszcza się czasowe zamknięcie Muzeum dla kolejnych zwiedzających, zostaną oni wpuszczeni do Muzeum niezwłocznie po opuszczeniu budynku przez kończących zwiedzanie.
 • Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
 • Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność (również materialną) ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 • W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia muzealiów każdorazowo będzie wzywana Policja.
 • Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, osoby zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
 • Zabrania się zwiedzania wystaw przez osoby, u których oznaki wskazują na zainfekowanie chorobą zakaźną (zastosowanie ma wykaz chorób na stronie www.gis.gov.pl). Osoby takie będą proszone przez pracownika o opuszczenie Muzeum.
 • Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w holu muzeum.
 • Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
 • Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum przed godziną zamknięcia.

Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 • palenia tytoniu (dotyczy także papierosów elektronicznych) oraz używania otwartego ognia,
 • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 • fotografowania z użyciem lampy oraz fotografowania z użyciem statywu – bez wcześniejszych uzgodnień.

Prosimy o nie rozmawianie przez telefony komórkowe oraz ich wyciszenie podczas zwiedzania ekspozycji.

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesłać na adres mailowy muzeum@gmina-naklo.pl.