Tu rodziła się Solidarność Rolników

Od 20 kwietnia 2021 r. na nakielskim Rynku gościła wystawa "Tu rodziła się Solidarność Rolników". 

Informacje ze strony IPN:


"W 40. rocznice powstania NSZZ Solidarności Rolników Indywidualnych IPN stworzył w całej Polsce „zielony szlak” wystaw: „Tu rodziła się Solidarność Rolników”.

Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. na świecie. Od samego początku wspierali ją polscy rolnicy. Rejestrując NSZZ „Solidarność”, komuniści nie zgodzili się na rejestrację podobnego związku rolników. Jego statut został złożony w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie już 24 września 1980 r.

Wśród najważniejszych postulatów ludności wiejskiej znalazły się

  • prawo do swobodnego zrzeszania się w niezależnych związkach zawodowych,
  • poszanowanie przez komunistyczne władze prawa do własności ziemi,
  • swobodny obrót własnością ziemską,
  • zrównanie w prawach gospodarstw rolników indywidualnych z uprzywilejowanymi dotąd państwowymi gospodarstwami rolnymi (PGR),
  • ujednolicenie praw socjalnych na wsi i w mieście,
  • reforma szkolnictwa wiejskiego,
  • poszanowanie wolności religijnej".