Noteć i żegluga

Noteć

Noteć jest największym dopływem Warty, liczy 391 km, co czyni ją siódmą pod względem długości rzeką w Polsce. Przepływa przez trzy województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz lubuskie. 
Źródło Noteci znajduje się na Pojezierzu Kujawskim, w gminie Chodecz. Pierwszy odcinek rzeki zwany Górną Notecią liczy 204 km od źródła do Nakła. Odcinek ten jest nieuregulowany, przez co rzeka zachowała swój pierwotny charakter, rzeki meandrującej tworzącej liczne zakola i starorzecza. Przepływa przez jezioro Gopło, jeziora pałuckie następnie kieruje się na północny-zachód. Drugi odcinek to Noteć Dolna liczona od Nakła do ujścia do Warty, ta część wynosi 187 km długości. Pod Nakłem Noteć łączy się z Kanałem Bydgoskim, następnie płynie doliną Toruńsko-Eberswaldzką, wśród rozległych łąk, pastwisk i bagien. Na tym odcinku jest skanalizowana i przedzielona jazami i śluzami, co czyni ją żeglowną na całej długości. Ponad to do Gwdy płynie leniwiej, dalej jej nurt przyspiesza.