Cmentarz w Ślesinie

Klikając na nazwisko otworzy się fotografia grobu. Niestety cmentarz nie posiada strony internetowej, lokalizacja pochówku na poniższym schemacie jest przybliżona. http://muzeum.naklo.pl/naklo2019/web/uploads/temp/strony/strona_6795/text/Slesin.jpg

Opracowanie, fotografie: Tomasz Pasieka

Imię i nazwisko

Opis lokalizacji grobu

Weryfikacja, uwagi

Pardua Czesław

Główną alejką do końca pierwszego sektora z lewej strony, skręcić w lewo, okolice środka.

weryfikacja

Rossa Wiktor

 Przy głównej alejce, z lewej strony

weryfikacja

Wolnik Leopold

 Wchodząc skręcić w prawo, 3. lub 4. rząd w środkowej części sektora (nagrobek obłożony czeerwoną kostką)

weryfikacja

Wolnik Marian

 Wchodząc skręcić w prawo, ostatni rząd - przy zachodniej granicy nekropolii

Informacja na podstawie oznaczenia grobu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

Wybrański Józef

 Główną alejką do końca, sektor po lewej stronie, 4. rząd od końca, miejsce 4.

weryfikacja

 

Rozmieszczenie grobów powst. wielkop. na cmentarzu w Ślesinie