August Emil Fieldorf - wystawa plenerowa

Wystawa "August Emil Fieldorf" została nam udostępniona przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie. Informacje o wystawie udostępniamy ze strony IPN https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/biografie-elementarne/159695,August-Emil-Fieldorf.html

"Biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie. Prezentuje postać generała Augusta Emila Fieldorfa, którego historia uosabia los pokolenia Polaków mającego udział w odzyskaniu Ojczyzny, a później doświadczonego tragedią jej utraty. Fieldorf przyszedł na świat w 1895 r. w Krakowie. Już w 1914 r. zostaje legionistą, a później walczy w szeregach Wojska Polskiego o granice Rzeczypospolitej i broni jej przed najazdem bolszewickim. Po wojnie kontynuuje służbę wojskową. Bije się w kampanii wrześniowej, a potem przedostaje na Zachód, skąd jako emisariusz powrócił do okupowanego kraju. Pod jego dowództwem Kedyw zadał Niemcom dotkliwe straty, toteż otrzymał kolejne zadanie – powołania tajnej organizacji „NIE” na czas nowej okupacji sowieckiej. Nierozpoznany przetrwał sowieckie łagry. Dopełnieniem jego losu było cierpienie i śmierć w komunistycznym więzieniu w 1953 r.

  • Autorzy wystawy: Dariusz Gorajczyk, Piotr Milczanowski
  • Współpraca: Ireneusz Kaczmarek, Agnieszka Masłowska, Michał Masłowski, Łukasz Płatek, Piotr Szubarczyk
  • Recenzja: Katarzyna Hudzicka-Chochorowska, Adam Kurus
  • Korekta: Paweł Naleźniak
  • Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak
  • Skład: Katarzyna Kowalska


W wystawie wykorzystano zdjęcia: Instytutu Pamięci Narodowej, Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Akt Nowych, Muzeum Armii Krajowej, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, ze zbiorów: Marii Fieldorf-Czarskiej, Marii Fieldorf i Leszka Zachuty, Marka Ney-Krwawicza, Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie".