60. rocznica Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią

60. rocznica Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią

W tym roku przypada 60. rocznica Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią i z tej okazji pragniemy zaprosić was do obejrzenia plenerowej wystawy dotyczącej historii tej organizacji. Wystawa była dostępna od 10 sierpnia 2022 r. na Przystani Powiat Nakielski.

Fragment tekstu z wystawy:

"Od czasów starożytnego Rzymu powstawały organizacje kombatanckie, a idea upowszechniła się po I wojnie światowej. Na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodległości utworzono szereg stowarzyszeń kombatanckich. Po II wojnie światowej zaczęły funkcjonować Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza (TPŻ). Od początku w szeregach działała także młodzież, bo celem była edukacja wojskowa nowego pokolenia. Od lat 50. przy Wojskowych Komendach Rejonowych powstawały Kluby Oficerów Rezerwy. Ich celem było podtrzymywanie sprawności i umiejętności bojowych. Z czasem TPŻ-ty przekształciły się w Ligę Przyjaciół Żołnierza, którą w 1962 r. przemianowano na Ligę Obrony Kraju. Jednym z głównych zadań LOK-u było tworzenie, spośród lokalnej społeczności, Obrony Terytorialnej Kraju.

W Nakle nad Notecią i w okolicznych miastach, wsiach i większych zakładach pracy powstały struktury Terenowych Oddziałów Samoobrony. Na ich bazie z czasem utworzono Kluby Oficerów Rezerwy. W realiach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wszelka działalność zbiorowa była poddana kontroli i indoktrynacji. Władze komunistyczne nie pozwalały obywatelom na działania niezgodne z doktryną polityczną, wyznaczaną przez najwyższe czynniki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tym bardziej działalność organizacji paramilitarnych podlegała kontroli. Przynależność do organizacji paramilitarnych była atrakcyjna, szczególnie dla młodzieży, która miała możliwość korzystania z różnego rodzaju ciekawych zajęć, oferty wypoczynkowej, a przede wszystkim z możliwości uprawiania strzelectwa sportowego. Rezerwiści i emerytowani żołnierze mogli natomiast rozwijać swoje zainteresowania proobronne".

Jubileusz 60-lecia

"Zarząd Klubu pod koniec roku 2021 podjął decyzję o zorganizowaniu Jubileuszu 60-lecia Klubu. Ustalono, że stanie się to 15 sierpnia, a główna część odbędzie się na Przystani Powiat Nakielski. W tym celu powołano Komitet Obchodów 60-lecia Klubu, z udziałem: starosty, burmistrza, dyrektora Nakielskiego Ośrodka Kultury, dyrektora Muzeum Ziemi Krajeńskiej.

Obecne władze KŻR LOK w Nakle nad Notecią (*na rok 2022):

Zarząd:

 • prezes – mjr rez.  Jan Nowakowski
 • wiceprezes – st. sierż. pchor. rez. Marian Olszyński
 • wiceprezes – sierż rez. Jan Tomaszewski
 • wiceprezes – Grzegorz Trudziński
 • sekretarz – st. kpr. pchor. rez. Mariusz Gratkowski
 • skarbnik – st. sierż. rez. Kazimierz Klebs
 • członek – mjr rez. Jarosław Odrobiński
 • członek – st. kpt. PSP rez. Michał Krzoska
 • członek – st. szer. rez. Czesław Nowakowski
 • członek – Jan Tomaszewski
 • członek – Mariusz Nowak.

Zarząd funkcję magazyniera powierzył prezesowi Nowakowskiemu.

Komisja rewizyjna

 • przewodniczący – mł. chorąży rez. Lechosław Draeger
 • zastępca przewodniczącego – ppor. rez. Tomasz Pasieka
 • sekretarz – mat rez. Dariusz Balcer

Prezesi KŻR LOK w Nakle nad Notecią w latach 1962-2002

 • Michał Szplitt (1962-1963)
 • Zbigniew Matusiak (1963-1991)
 • Leszek Suwiński (1971-1976)
 • Franciszek Domisiewicz (1976-1979)
 • Stanisław Rutkowski (1979-1982)
 • Edmund Sass (1982-1984)
 • Michał Szplitt (1984-1991)
 • Grzegorz Pakulski (1991-1993)
 • Mieczysław Mizera (1993-1995)
 • Edward Dygulski (1995-1997)
 • Rościsław Tomaszewski (1998-2000)
 • Jan Sulikowski (2000-2003)
 • Jan Nowakowski (2003-2017)
 • Tadeusz Sobol (2017-2019)
 • Jan Nowakowski (2019- )".