Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej 1914-1918

8 listopada 2022 r. zawiesiliśmy na Rynku nową wystawę "Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej 1914-1918". Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji.

Wystawę udostępniamy dzięki Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy

Ze strony IPN:

"Wystawa Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej 1914–1918 została przygotowana przez wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor: dr Andrzej Olejniczak.

  • koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz.
  • projekt i opracowanie graficzne: Katarzyna Niklas.
  • recenzje: dr hab. Jerzy Kirszak, dr hab. Filip Musiał.
  • korekta językowa: Piotr Kilmczak.

Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i zbiorów dr Daniela Koresia.

Wystawa przedstawia główne polskie formacje zbrojne: Legiony Polskie i formacje z nich się wywodzące (Polski Korpus Posiłkowy, Polska Siła Zbrojna), walczące u boku Austro-Węgier i Niemiec, trzy Korpusy Polskie w Rosji, Armię Polską we Francji oraz 5 Dywizję na Syberii. Wystawę kończy plansza z szacunkowymi danymi o liczebności polskich formacji zbrojnych w latach 1914–1918".