Miasto-Ludzie-Wolność. Nakło nad Notecią wczoraj i dziś

Miasto-Ludzie-Wolność. Nakło nad Notecią wczoraj i dziś

 

Przestrzeń miasta ulega ciągłym przeobrażeniom. Du­żym – gdy budynki, które niegdyś były wystarczające dla ich właścicieli były rozbudowywane przez kolej­ne pokolenia. Małym – poprzez zmianę właścicieli lub najemców sklepów, którzy swoją tożsamość podkre­ślali nowymi szyldami. Wystawa przybliży przemiany architektoniczne miasta, które zaszły na przestrzeni mi­nionych 120 lat. Zaprezentowane zostały widoki miasta z pierwszych czterech dekad XX wieku, ich uzupełnienie stanowią fotografie wykonane na przestrzeni ostatnich lat, gdy mieszkańcy odzyskali wolność gospodarczą. Autorami najnowszych fotografii są: Krzysztof Kamil Przygoda, Anna Sergott, Tomasz Pasieka. Ekspozycja jest jednym z elementów obchodów 720-lecia nadania Nakłu nad Notecią praw miejskich.

MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ to druga edycja projek­tu wystawienniczego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich i muzeów województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt zakłada realizację wystaw (wraz z wydarze­niami towarzyszącymi i wydawnictwami), prezentują­cych opowieść o mieście, w którym funkcjonuje dane muzeum i którego historię zachowuje, odnoszącą się do idei WOLNOŚCI, rozumianej jednak szerokim kontekście, nie tylko historycznym, ale również społecznym, artystycznym czy kulturowym.
Wystawy (zarówno wewnętrzne – przedstawiają­ce muzealia, jak i zewnętrzne – posterowe) prezen­towane będą w różnych terminach, tak jednak, by w okresie od czerwca do 15 września powstał kujawsko-pomorski muzealny szlak kulturowy, zachęcający do obywania podróży i odkrywania ciekawych, czasem mało znanych, a nierzadko wyjąt­kowych miejsc naszego regionu.


Projektem MIASTO – LUDZIE – WOLNOŚĆ muzealne środowisko województwa kujawsko-pomorskiego włącza się w ogólnopolskie obchody 100-lecie Odzy­skania Niepodległości przez Polskę.