Projekt Krajeńscy ceramicy - 2018 r.

Projekt Krajeńscy ceramicy

 

Projekt Krajeńscy ceramicy to cykl warsztatów ceramicznych nawiązujących do tradycji i kultury Krajny - mezoregionu stanowiącego północne rubieże Wielkopolski. Projekt przeznaczony był dla dwóch grup: pierwszą stanowili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią, drugą mieszkańcy Gminy Nakło nad Notecią - dzieci i osoby dorosłe. Zajęcia dla każdej z grup odbywały się dwa razy w miesiącu. Podczas zajęć uczestnicy lepili z gliny prace, a na stępnie pokrywali jes szkliwami. Zwieńczeniem całego projektu była zorganizowana pod koniec listopada 2018 r. wystawa, prezentująca powstałe prace. Projekt uzyskał dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra 2018. W edycji programu złożonych zostało 938 wniosków, dofinansowanie otrzymało 131. „Nakielscy Ceramicy” znaleźli się na 8 miejscu w rankingu! Kwota otrzymanej dotacji to 6.000 zł

 

Program zajęć w ramach projektu "Krajeńscy ceramicy":

maj/czerwiec 

"Od popielnicy twarzowej do Swaroga. Ceramika Słowian" - Starożytność terenu Krajny to w głównej mierze archeologiczne pozostałości kultury pomorskiej. Jej najbardziej charakterystycznymi artefaktami są popielnice twarzowe, które stanowiły podstawę pochówków w grobach skrzynkowych. Uczestnicy zajęć zapoznali się z informacjami o kulturze pomorskiej oraz o mitologii Słowian. W trakcie zajęć wykonali repliki popielnic twarzowych znajdujących się w zbiorach Muzeum Ziemi Krajeńskiej i amulety z symbolami bóstw słowiańskich.

czerwiec

"Plac Mieczysława czy Plac Garncarski? Ceramika w średniowiecznym Nakle" Plac Mieczysława zwany był również Garncarskim ze względu na liczną obecność garncarzy podczas miejscowych targów. Dziś funkcjonuje pod nazwą plac Zamkowy. W trakcie wykopalisk archeologicznych prowadzonych w tymi miejscu na przełomie lat 50. i 60. XX w.  znajdowano liczne przykłady średniowiecznej ceramiki użytkowej. Uczestnicy warsztatów poznali jej różne typy, a także sposób wykorzystania w średniowiecznej kuchni. Wykonali dzbany na wodę i repliki kafli piecowych znajdujących się w zbiorach muzeum.

wrzesień

"Nie tylko św. Wawrzyniec - patroni kościołów i kapliczek przydrożnych na Krajnie" - Wierzenia ludowe i związany z nimi kult świętych stanowił niegdyś podstawę kalendarza obrzędowego oraz wyznaczał rytm prac na roli. Podczas zajęć przybliżyliśmy sylwetki i przedstawienia najważniejszych patronów kościołów krajeńskich, zwróciliśmy uwagę na rolę świętych w podejmowaniu konkretnych prac w gospodarstwie, wierzenia związane m.in. z wróżeniem pogody. W ramach zajęć uczestnicy wykonali figurki świętego będącego patronem któregoś z kościołów w regionie oraz małą kapliczkę z figurką „własnego świętego” czyli  nawiązującą do imienia uczestnika.

październik

"ZOO krajeńskie. Zwierzęta z herbów i legend miast Krajny" - Na herbach kilku miast krajeńskich znajdują się zwierzęta (Mrocza - owca, Łobżenica - dzik, Złotów - jeleń). Mimo, że Nakło nad Notecią nie ma w herbie żadnego zwierzęcia w jego historii ważne są dwa zwierzęta - tur (w trakcie prac wykopaliskowych na przełomie lat 50. i 60. XX w. znaleziono 6 czaszek, które były ofiarami zakładzinowymi) oraz konik (Konik Nakielski) - przedmiot kultowy lub zabawka z okresu średniowiecza. Uczestnicy zajęć poznali wybrane legendy krajeńskie, a następnie wykonali figurki zwierząt związanych z Krajną.

listopad

"Akademia  projektanta. Etnodesign - recepcja haftu krajeńskiego i zdobnictwa regionu." Ostatnie zajęcia poświęcone były najnowszym trendom w sztuce i czerpaniu w niej z tradycji wzornictwa ludowego. Uczestnicy przygotowali z gliny przedmioty użytkowe, w których wykorzystali wzory haftu krajeńskiego.

Koniec listopada

Projekt podumowywała wystawa, na której zaprezentowaliśmy dorobek obu grup. Wystawa była czynna do końca grudnia 2018 r.