Dyplomy

Dyplomy Bydgoskiej Akademii Fotografii

19 czerwca 2022 r. w Muzeum otwarto wystawę fotografii „Dyplomy”. Na ekspozycji zaprezentowano zdjęcia siedmiu artystów fotografów - absolwentów Bydgoskiej Akademii Fotografii. Autorami prac są Aleksandra Dopierała-Laskowska, Martyna Górska, Agnieszka Jabłońska-Wojnerowicz, Marcin Jazienicki Mariusz Kosowski, Grzegorz Ryckowski i Anna Zborowska.

 

 

"Bydgoska Akademia Fotografii działająca przy Muzeum Fotografii, ma za sobą 11 edycji. Ten szczególny kurs jest już trwale wpisany w bydgoskie tradycje edukacji fotograficznej i z pewnością jest rozpoznawalny w regionie.

Szczególny charakter miała 11 edycja, której przebieg zakłócił wybuch pandemii, powodując wydłużenie cyklu edukacyjnego z roku, do dwóch lat! Doświadczenia okresu izolacji nie pozostały bez wpływu na realizację prac dyplomowych, co zaowocowało stworzeniem różnorodnych projektów będących w moim przekonaniu istotną dokumentacją współczesnej rzeczywistości. W ten sposób, po raz kolejny obraz fotograficzny ujawnił swoją terapeutyczną moc. Obok fotografii będących wyrazem kunsztu dla tradycji fotografii modowej powstały obrazy będące rodzajem intymnego świadectwa spotkania z drugim człowiekiem, lub też konfrontacji z własnymi lękami, ujawniające związki fotografii z psychologią".

Marek Noniewicz