Wstawa "Zamki Pomorza, Warmii i Mazur w malarstwie Zbigniewa Szczepanka"

11 czerwca 2021 r. odbył się wernisaż wstawa "Zamki Pomorza, Warmii i Mazur w malarstwie Zbigniewa Szczepanka ze zbiorów Muzeum im. ks. dr W. Łęgi w Grudziądzu". Z powodu ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19 wyjątkowo wydarzenie odbyło się w formie wirtualnej. 

Biografia artysty:

Zbigniew   Szczepanek   urodził   się  19.  maja 1933 roku w Gdyni. W 1951  roku, po maturze, którą pisał mieszkając wówczas w Gorlicach wstąpił do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył w 1955 roku. Służbę oficerską pełnił na Okręcie Rzeczypospolitej Polskiej Błyskawica. W 1961 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej jako wykładowca astronawigacji i nawigacji. Na tym stanowisku przepracował dziesięć lat, kończąc w międzyczasie studia na Wydziale Geografii ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W styczniu 1971 roku na własną prośbę  odszedł z Marynarki Wojennej. Posiadał wówczas stopień komandora podporucznika. W tym samym roku objął stanowisko wykładowcy astronawigacji na Wyższej Szkole Morskiej, zastępując  legendarnego wówczas Karola Borhardta. Życie zawodowe właściwie nie zapowiadało jego fascynacji sztuką. Niekiedy szkicował drobne rysunki widoków albo karykatury kolegów po fachu. W 1975 roku spróbował swych sil w malarstwie. W 1980 otrzymał w Ministerstwie Kultury i Sztuki uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka. Rok później został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1980 roku brał udział w wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą - około trzydziestu pięciu w Polsce i dziesięciu za granicą m.in. w Norwegii, Niemczech i Jugosławii. W 1981 roku zrezygnował z pracy w Wyższej Szkole Morskiej i zajął się wyłącznie malarstwem.

Specjalnością Szczepanka stały się pejzaże malowane w technice akwareli. Zamki pojawiły się na nich w drugiej  połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego  wieku. Rozpoczął od warowni rodem z Krzyżaków i Trylogii Sienkiewicza, aż zdecydował, że chce uwiecznić wszystkie budowle obronne z terenów Polski. Z tego pomysłu zrodziły się cztery albumy zamków w Polsce wykonane w technice rysunkowej i malarskiej.

Twórczość Szczepanka bez wahania porównać można do działalności Napoleona Ordy - dziewiętnastowiecznego rysownika i malarza, który w latach 1872-1880 uwiecznił około tysiąc  zabytkowych  miejsc  ziem  polskich.  Szczepankowi  bliska  jest  także  biografia Napoleona Ordy - z wyksztalcenia matematyk brał udział w Powstaniu Listopadowym. Pomimo dobrze zapowiadającej się kariery pianistycznej - był uczniem Chopina i Lista - wybrał malarstwo. W 130 lat po opublikowaniu jego Albumu widoków historycznych Polski poświęconego Rodakom, Zbigniewowi Szczepankowi udało się wypełnić istotną lukę wydawniczą, kontynuując przedstawienia ważnych zabytków architektury polskiej w poetyce obrazów i rysunków.

Kolekcja należąca do Muzeum im. Ks. Dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu składa się łącznie z 73 oprawionych prac wykonanych technik akwarelową, na których zostały przedstawione Zamki Pomorza oraz Warmii i Mazur z takich miejscowości, jak m .in.: Bierzgłowo, Frombork, Golub-Dobrzyn, Grudziądz, Kwidzyn, Malbork czy Radzyń. Twórczość Zbigniewa Szczepanka wielokrotnie była i jest nadal doceniana, dzięki doskonałemu warsztatowi artysty oraz kunsztowi, z jakim zostały wykonane prace. Nazywany jest on doskonałym akwarelistą, który w niewiarygodny sposób potrafi oddać nastrój budowli warownych, często odtwarzając ich wygląd z czasów świetności.

 

Link do wernisażu https://fb.watch/ps_zkbNiya/