Polskie Symbole Narodowe

Wystawa plenerowa "Polskie Symbole Narodowe"

Z małym poślizgiem ale w końcu dotarła do nas z drukarni nowa wystawa plenerowa "Polskie Symbole Narodowe". Od dziś możecie ją oglądać na Rynku. Serdecznie zapraszamy.

Ekspozycja udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy

Ze strony Instytutu Pamięci Narodowej:

"Co wiemy o polskim godle, Mazurku Dąbrowskiego i narodowych barwach? Na to i inne pytania odpowiada najnowsza ekspozycja IPN Gdańsk Delegatura IPN w Bydgoszczy.

Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią.

Art. 28. Zasada Ochrony Symboli Narodowych 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.)

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.

  • Autorzy: dr Kamila Churska-Wołoszczak, Piotr Wiejak
  • Opracowanie graficzne: Piotr Wiejak
  • Korekta: Anna Świtalska-Jopek
  • Recenzja: dr hab. Tomasz Panfil, Krzysztof Męciński".