Projekt "Pszczoły - nasi mali przyjaciele" - 2019 r.

Projekt "Pszczoły - nasi mali przyjaciele"

 

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku pszczelarze z całego świata obserwują zmniejszanie liczby pszczół. Główne zagrożenie stanowią pestycydy wykorzystywane w rolnictwie. Powodują zatrucia, mogące doprowadzić do śmierci pojedynczych osobników jak i całych pasiek. Pszczołom również szkodzą postępujące zamiany klimatyczne, pasożyty i choroby, a także zanik bioróżnorodności środowiska spowodowany uprawami przemysłowymi. Często zapominamy jak ważną rolę odgrywają w naszym ekosystemie pszczoły oraz inne owady zapylające. Tylko w Europie zależnych od zapylania przez owady jest ponad cztery tysiące odmian warzyw. Gdyby zabrakło owadów zapylających oznaczało by to katastrofę ekologiczną, ale także załamała by się produkcja żywności.

Uważamy, że należy mówić o znaczeniu pszczół i innych owadów zapylających dla całego ekosystemu, którego częścią i my jesteśmy. Dlatego właśnie Rebel Lokalna Grupa Rozwoju wraz z Muzeum Ziemi Krajeńskiej zaprosiły mieszkańców Gminy Nakło do udziału w projekcie Pszczoły - nasi mali przyjaciele. Celem projektu było przedstawienie sytuacji pszczół w naszym kraju. Poprzez wykład, działania i warsztaty przynajmniej na mała skalę pragnęliśmy zwrócić uwagę na powagę problemu.

  1. Nasz projekt rozpoczął wykład pt. „Pszczoły-nasi mali przyjaciele. Sytuacja owadów zapylających w Polsce”. Wygłosiła go Pani Maria Orciuch, magister inżynier zootechnik, o specjalizacji pszczelarstwo, właścicielka pasieki Bartnik, osoba mająca 34 lata doświadczenia w zawodzie. Prelekcja odbyła się 19 maja o godzinie 14:00 w budynku muzeum w Nakle pod adresem Pocztowa 14. Wstęp był bezpłatny dla wszystkich osób zainteresowanych. Po wykładzie odbyła się kilkunastu minutowa pogadanka na temat Human Smart City - inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców z uwzględnieniem nacisku na ochronę środowiska. Prelekcję zorganizowało OIKOS Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej.
  2. W drugiej części projektu  powstała niewielka łąka kwiatowa na Przystani Powiat Nakielski. Przygotowanie gruntu oraz wysiew nasion odbyły się 8 czerwca od godziny 10:00.
  3. Kolejną częścią projektu były warsztaty ceramiczne. Prowadził je pracownik nakielskiego muzeum Krzysztof Kamil Przygoda. Zajęcia odbyły się w budynku muzeum w Nakle na ul. Pocztowej 14. A). Pierwsze spotkanie było adresowane do Koła Nakielskich Ceramików działającego przy muzeum. Uczestnicy wykonali z gliny oraz innych materiałów domki dla pszczół. W założeniu każdy uczestnik wykonał przynajmniej 2 domki, jeden na własny użytek i drugi do zawieszenia na obszarze miasta. Zajęcia odbyły się 16 czerwca. B). Drugie spotykanie przeznaczono dla wszystkich zainteresowanych (mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią). Podczas tych zajęć uczestnicy wykonali z gliny biżuterie, zawieszki i inne dekoracje w kształcie pszczół, motyli, a także kwiatów miododajnych. Warsztaty były przewidziane dla wszystkich grup wiekowych. C). Podczas trzeciego spotkania zarówno domki dla pszczół jak i dekoracje zostały pokryte szkliwami. Zajęcia odbyły się 21 lipca.
  4. Zwieńczeniem projektu było zawieszenie na terenie miasta wykonanych wcześniej domków dla pszczół.